O společnosti

Základní myšlenkou společnosti I.E.T. Reality s.r.o. je zcela nový přístup ke klientům. Komplexní řešení a zlepšení kvality poskytovaných služeb na realitním trhu vyžaduje vysokou odbornost v daném oboru u každého člena naší společnosti. I.E.T. Reality, s.r.o. je realitní a finančně poradenská společnost, která byla založena v roce 1981 v Rakousku pod názvem System Finanz AG, s hlavní působností v oblasti finančního poradenství a kapitálových trhů.

Po dlouhodobém a úspěšném působení této společnosti byla v roce 1998 založena první pobočka v České republice pod názvem I.E.T. Reality, s.r.o.

Dnes působíme v celé ČR s hlavními sídly ve městech Praha, Brno a Ostrava.

Již 24 let s odbornou péčí se staráme o své zákazníky v oblasti kompletních služeb realitní kanceláře, dobrovolných dražeb, elektronických aukcí, výběrových řízeních a finančního poradenství. Klademe hlavně důraz na kompletní realitní servis pro klienta, kde každému zákazníkovi vypracujeme individuální plán realizace při nákupu nebo prodeji nemovitosti, včetně zajištění právních služeb a financování kupní ceny.

 

Konkurenční výhoda založená na propojení nových technologií se zkušenými obchodníky

1. Call centrum

Naše společnost investuje do nových systémů a technologií, které přispívají k rychlému a úspěšnému obchodu s nemovitostmi a garantují tak kvalitu našich služeb. Jedním z nových klíčových systémů je naše telefonní centrum pro styk s klientem, založenou na 100% digitálním záznamem klienta.

Co nabízejí naše nové technologie call centra:

 • Každý klient se vždy dovolá.
 • Klient je vyslechnut a jeho požadavek je ihned zanesen do systému.
 • Klient je ihned přepojen na potřebného obchodníka – realitního makléře.
 • Systém automaticky zaznamená zdroj inzertního portálu (eliminace lidské chyby).
 • Systém vyhodnocuje statistiky volajících a jejich potřeb.
 • Systém dokáže naprosto přesně určit, které inzertní weby nebo tištěná média mají ohlas u klientů a které ne. To nám zajišťuje lepší efektivitu prodeje nebo pronájmu nemovitosti oproti konkurenčním realitním kancelářím.
 • Systém odešle sms zprávu, kterou klient obdrží robotem ihned poté, co ukončí hovor. SMS zpráva obsahuje odkaz přímý kontakt na makléře a hypertextový odkaz na nemovitost, kterou klient poptával.
 • Realitní systém automaticky vyhodnocuje statistiky zájemců o nabídku v reálném čase, ze kterého lze exportovat výstup dle přání prodávajícího v různých intervalech. 

2. Elektronické podpisy smluv

Naši klienti již nemusí chodit do kanceláře podepisovat smlouvy, ale mohou využít způsob elektronického podpisu dokumentu na dálku. Náš systém byl vytvořen advokátní kanceláří s podporou IT, kde každý dokument obsahuje elektroniky protokol o pravosti podpisu. K podpisu stačí mít k dispozici jakékoliv elektronické zařízení s internetem a možností se přihlásit na svojí emailovou adresu.

3. Profesionální zajištění celého obchodu

 • Každá nabídka má přidělené konkrétní realitní makléře.
 • Při dlouhodobé absenci obchodníka je vždy dopředu vybrán jeho zástupce, který má danou nabídku nastudovanou.
 • Každý obchodní zástupce má k dispozici dvě asistentky přímo na pobočce, které zajišťují nezbytný backoffice.
 • Marketingový specialista, který ve spolupráci s IT podporou tvoří prezentace.
 • Smluvní část obchodu je zajištěna firemním advokátem, který v případě zájmu zajišťuje na naše náklady úschovu kupní ceny a listin.
 • Samozřejmostí jsou reprezentativní prostory v Praze (Lindleyova ul.), Brno (nám. Svobody) i Ostravy (Nádražní ulice) nebo v jiném městě, kde pobočku otevřeme na přání klienta.
 • Náš obchodní tým, který čítá od 8 do 10 obchodníků na každou pobočku je z velké části tvořen vysokoškolskými odborníky v oborech, jako jsou stavební inženýrství, architektura, právo nebo geoinformatika.
 • Peněžní zajištění celého obchodu pro případ chyby a to pojistnou smlouvou uzavřenou u Generali pojišťovna a.s. s pojistným plnění až do výše 10 000 000 Kč.

4. Databáze klientů a její tvorba:

Díky našeho unikátního systému Call Centra naší společnosti, která je propojena s digitálním záznamem volajícího zájemce a automatickým zápisem, a to včetně zmeškaných hovorů, jsou klienti zaznamenání se 100% přesností. Díky tomu tvoří naše společnost každou minutu online aktuální databázi přímých investorů nebo zájemců o nemovitosti v celé ČR. Aktuálně je registrováno přes 30 000 zájemců a investorů, kteří jsou v rámci GDPR a aktualizace aktivními klienty naší společnosti. Mimo jiné pracujeme i s externími databázemi.

5. Posouzení bonity klienta

Díky kooperaci s finančními poradci a finančního plánování posuzujeme již před uzavřením rezervační smlouvy finanční bonitu klienta. Naším cílem není pouze uzavřít rezervaci, ale vyhledat klienta, který má dostatek finančních zdrojů pro úhradu kupní ceny a její dlouhodobé splácení v případě platby hypotečním úvěrem.