Návod

Přihlašovací část – registrace

1.   Prostudujte si Aukční vyhlášku k dané elektronické aukci a seznamte se s obecnými Obchodními podmínkami. Oba dokumenty jsou ke stažení u inzerátu aukce nebo na stránkách www.aukcerealit.com.

2.   Kontaktujte telefonicky nebo emailem našeho makléře, uvedeného u dané nabídky, případně volejte na telefonní linku nebo pište na email příslušné pobočky, pod kterou nemovitost spadá, že máte zájem se zapojit do příslušné elektronické aukce jako účastník.

3.   Dostanete od nás emailem veškeré poklady, které k účasti v elektronické aukci potřebujete. Podmínkou registrace je uzavření „Smlouvy o účasti v elektronické aukci“. Smlouvu lze uzavřít elektronicky prostřednictvím naší aplikace, osobně na jedné z poboček nebo nám jí můžete s ověřenými podpisy zaslat poštou. Pokud máte uzavřenou smlouvu, budete si moci vygenerovat přístupové údaje přímo u dané aukce.

Pokud je účastníkem jeden z manželů, u něhož spadá nabytí věci do společného jmění manželů, smlouvu o účasti podepisují oba manželé. V případě právnické osoby je potřeba ke smlouvě doložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Abyste se mohli účastnit konkrétní aukce, musíte splnit podmínky uvedené v aukční vyhlášce, především složit aukční jistotu. Po splnění těchto podmínek budete emailem informování, že Vám byla zpřístupněna konkrétní aukce a že můžete podávat své nabídky.

4.   Ověřte si, zda Váš počítač nebo notebook splňuje minimální požadavky, tedy operační systém Windows 8 a novější s aktuální verzí prohlížeče, MacBook 2014 a novější. Doporučujeme funkčnost před samotnou aukcí ověřit v DEMU. Pokud byste měli nějaké problémy s funkcemi aukce, obraťte se na naší podporu.

5.   Získání přístupových údajů - pokud máte uzavřenou smlouvu, tak si na stránce www.aukcerealit.com najeďte na aktuální aukce a v sekci byty najdete DEMO. V aukci DEMO Vás hned pod úvodní fotografií upozorníme, že přihazovat bude možné až po přihlášení, proto pod tlačítkem "přihlásit" klikněte na "Registrace". Nyní vyplňte Vaše celé jméno, email a telefonní číslo, které jste uvedli do Smlouvy o účasti v elektronické aukci a zmáčkněte "odeslat registraci". Poté Vám na email přijdou přístupové údaje, pod kterými se budete moci přihlásit. Pokud by se Vám objevila hláška, že je tento e-mail již registrován, tak to znamená, že jsme registraci již provedli za Vás a je potřeba si vygenerovat přístupové heslo. V takovém případě klikněte na tlačítko "Zapomenuté heslo - získat přístupy" a postupujte podle instrukcí v prohlížeči. Když byste náhodou udělali cokoliv špatně, tak Vás systém upozorní a poté postupujte podle rad, které se Vám budou zobrazovat v okně pod registrací. 

Orientace v aukčním portálu a průběh elektronické aukce

Doporučujeme Vám, abyste přistupovali s respektem k aukčnímu portálu a vyzkoušeli si elektronickou aukci v „DEMO“ verzi a ujistili se, že je Vám systém srozumitelný a vše je funkční. Tato DEMO verze není nijak závazná a slouží účastníkům aukce k vyzkoušení a osvojení si aukčního prostředí.

Po vstupu do aukční síně, se Vám zobrazí v hlavní nabídce:

    Vámi nabízená cena, což je nabídka automaticky zvýšená o minimální příhoz, pokud se nejedná o první nabídku v aukci.

    Identifikace příhozu: náhodně vygenerovaný jméno, pod kterým se zobrazujete v aukci, tak abyste zůstali anonymní. 

   Přehled příhozů: Zde se Vám pod sebou bude zobrazovat, zdali je Vaše nabídka nejvyšší, kolik času zbývá do konce aukce a celkový seznam příhozů.

   Ukončení aukce za: Doba do ukončení aukce a uzavření aukční síně, které je stanovené příslušnou aukční vyhláškou. V případě, že dojde k příhozu v posledních minutách, čas ukončení aukce se prodlouží. Tyto časy (většinou 2 min od před koncem a 2 min na prodloužení) jsou též dány Aukční vyhláškou.

    Reálný aukční čas: Je to čas aukční síně, kterým se řídí aukce, a který se může lišit od času, uvedeném na vašem zařízení.

Vítězem aukce se stává účastník, který vložil nejvyšší nabídku nebo akceptoval nabídku KUP TEĎ. O výsledku aukce budete bezprostředně po ukončení aukce informováni emailem. Vítěz aukce navíc obdrží protokol o provedené aukci.

Popis a průběhu elektronické aukce je uveden v Obchodních podmínkách, které jsou k dispozici u jednotlivých aukcí nebo na stránkách www.aukcerealit.com

HELP DESK:

Tel: 725 492 314

Email: [email protected]