Často kladené otázky

Máte-li otázky, týkající se elektronické aukce, tak vyzkoušejte naší nápovědu s nejčastěji kladenými otázkami. Třeba zde naleznete i tu svojí. V případě, že zde svůj dotaz nenaleznete, neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.

Co je elektronická aukce?

Elektronická aukce je forma prodeje nebo nákupu určité komodity, kdy za pevně stanovených podmínek účastník licituje o ceně. Elektronická aukce k licitaci využívá softwarové rozhraní, díky kterému získá účastník řadu výhod. Mezi hlavní patří naprostá anonymita účastníka a druhou je bezesporu nezávislost na místě konání aukce, kdy účastník může činit své nabídky prakticky odkudkoliv, kde je připojení k internetové síti.

Co musím udělat, abych se mohl zúčastnit aukce?

První a nejdůležitější věcí, kterou musíte udělat, je seznámit se s obchodními podmínkami elektronické aukce, které jsou k dispozici na našich stránkách www.aukcerealit.com. V tomto dokumentu jsou rozvedeny obecné podmínky elektronické aukce, způsob registrace a samotný proces elektronické aukce. Druhým důležitým dokumentem je poté Aukční vyhláška elektronické aukce. Je to základní dokument, ve kterém naleznete podrobný popis prodávané nemovitosti a také kdy, kde a jak se bude elektronická aukce konat.

V případě, že Vám bude cokoliv nejasného, tak se můžete obrátit na naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou.

Jaký je rozdíl mezi dražbou a aukcí?

Elektronická aukce

  • aukce se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy
  • aukce je vždy dobrovolná a je na návrh vlastníka nemovitosti (do této kategorie se řadí také insolvence)

Dražba

  • dražba se řídí zákonem o dražbách č. 26/2000 Sb. a dominantně jsou zastoupeny dražby nedobrovolné pro pokrytí potřeb věřitele, v menší míře dobrovolné na návrh vlastníka nemovitosti
  • nabytí předmětu dražby dochází v okamžiku příklepu

Chci nabídnout svou nemovitost v aukci

Chcete-li prodat svou nemovitost  pomocí aukce, doporučujeme Vám kontaktovat nás přes email [email protected] nebo [email protected].
Poskytovatel tohoto aukčního  serveru  z důvodu zajištění kvality zajištuje celkový servis s realizací celého prodeje  nemovitosti e-aukcí. Rozsah prací Vám bude prezentovat aukční specialista.

Jak probíhá elektronická aukce?

Jakým způsobem probíhá taková elektronická aukce. Je to velmi jednoduché. Poté, co se registrujete, budete mít tedy uzavřenou smlouvu o aukci, tak si na aukci DEMO nebo přímo u aukce, které se chcete zúčastnit, vygenerujete pomocí Vašeho jména, telefonu a emailu přihlašovací údaje. Je potřeba vše vyplnit správně dle smlouvy, jinak Vás systém nerozpozná a přístupy nezískáte. Na stránkách naleznete elektronické aukce, které se připravují, běží nebo byly již ukončeny. K dispozici je také DEMO aukce, ve kterém si můžete průběh aukce nezávazně vyzkoušet. Licituje se o ceně tak, že každý s přihlášených účastníků činí své nabídky. Aktuální nabídka se Vám automaticky doplní do pole, tak abyste jí nemuseli vypisovat. V případě, že někdo z Vašich soupeřů nabídku zvýší, tak se Vám v poli nabídka automaticky zvýší o minimální příhoz. Tímto příhozem se nemusíte řídit a můžete učinit nabídku vyšší. V případě, že aukce skončí a vaše nabídka bude určena jako vítězná, obdržíte automaticky informační email, že jste se stal vítězem. 

Musím zaplatit nějakou zálohu?

Pokud se budete chtít účastnit elektronické aukce, tak ve většině případů budete muset zaplatit aukční jistotu. Výše aukční jistoty je určena aukční vyhláškou, stejně jako podmínky její zaplacení. Tato aukční jistota slouží jako potvrzení zájmu účastníka o koupi nemovitosti a předchází zmaření aukce. V případě vítězství v elektronické aukci, jako část kupní ceny. V případě, že nevyhrajete, je Vám aukční jistota vrácena v plné výši.

Mohu čerpat hypoteční úvěr?

Vzhledem k tomu, že elektronická aukce je forma prodeje, kdy vítěz aukce uzavírá s vlastníkem kupní smlouvu, tak není problém financovat koupi hypotečním nebo jiným úvěrem. V případě, že máte zájem získat úvěr na nemovitost, kterou jste si vybrali v elektronické aukci, tak neváhejte kontaktovat naše aukční specialisty, kteří Vám rádi pomohou s výběrem vhodného financování pro Vaši nemovitost.

Můžu si nemovitost prohlédnout?

I když elektronická aukce probíhá celá on-line, tak je samozřejmostí, že si můžete nemovitost, kterou chce koupit prohlédnout. Aukční vyhláškou jsou zpravidla stanoveny dva termíny prohlídky, při kterých si nemovitost můžete projít a popřípadě se dotázat našich makléřů na podrobnosti nebo nejasnosti. Prohlídka je pro Vás nezávazná a můžete se účastnit obou termínů.

Jak dlouho trvá celý proces elektronické aukce?

První fáze, kdy se nemovitost nabízí a provádějí se prohlídky, trvá většinou měsíc až tři, podle typu nemovitosti. Druhou fází je samotná aukce. Aukční kolo bývá zpravidla nastaveno na jednu hodinu, ale může se stát, že bude účastníkům umožněno přihazovat i celý den. Po skončení aukce vítěz aukce do 7 pracovních dnů podepisuje kupní smlouvu (termín se může lišit a je určen aukční vyhláškou), a následně jí podepisuje vlastník. V kupní smlouvě je uvedena lhůta na doplacení ceny dosažené v elektronické aukci. Doplacení se provádí vždy do notářské nebo advokátní úschovy a lhůta bývá stanovena v rozmezí 45 - 60 dnů. Je to obvyklá lhůta, aby si vítěz elektronické aukce dokázal vyřídit převod peněz v případě čerpání úvěru. Poté jde smlouva na katastr nemovitostí, kde dojde k převodu vlastnických práv a povinností k nemovitosti na vítěze. Když to shrneme, tak celý proces trvá nejméně 3 měsíce a nejdéle 5-6 měsíců.

Jaké dokumenty potřebuji mít?

Jaké dokumenty potřebujete, abyste se mohli zúčastnit elektronické aukce:

  1. Platný doklad totožnosti - za platný doklad totožnosti se považuje občanský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. Nikdy to není řidičský průkaz.
  2. Smlouva o účasti v elektronické aukci - Tuto smlouvu Vám na vyžádání zašleme. Jedná se o smlouvu, která Vás opravňuje účastnit se aukce a na základě které si můžete vygenerovat přístupy. Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny, pokud smlouvu neuzavřete v naší aplikaci nebo přímo na pobočce.

Tyto dva dokumenty jsou jediné, které potřebujete, abyste se mohli zúčastnit elektronické aukce. Smlouvu obdržíte od nás, tak zbývá už jen platný doklad totožnosti, který byste, jako správný a spořádaný občan České republiky, měli mít vždy u sebe.

Jaké poplatky elektronická aukce skrývá?

Skryté poplatky nemáme. V aukci se hradí odměna zprostředkovatele, tak jako byste prodávali nemovitost přes klasickou realitní společnost. Pokud hradí odměnu vítěz aukce, tak je to vždy uvedeno v aukční vyhlášce.

Co když se objeví skryté vady na nemovitosti?

V případě, že se objeví skryté vady na nemovitostí, máte stejná práva řešit tyto vady, jako kdybyste kupoval nemovitost přímo od majitele.